Зареждам...
%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%22%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B5%22%20-%20%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE
Хотел хотел "Глазне" - Банско
%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8
Хотел Хотел Свети Иван Рилски
%D0%92%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Вилно селище Ваканционното селище Санта Марина
%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE
Хотел Хотел Фламинго
%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%A1%D0%9F%D0%90%20%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%20
Хотел Медите Резорт СПА Хотел
%D0%A1%D0%BF%D0%B0%20%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
Хотел Спа Хотел Калиста
%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD
Хотел Парк хотел Пирин
%D0%A1%D0%BF%D0%B0%20%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
Хотел Спа Хотел Селект
%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%80%D0%B4%D1%81%20%D0%B8%20%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%80%D0%B4%D1%81
Хотел Хотел Винярдс и Апарт хотел Винярдс
%D0%92%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
Хотел Ваканционен комплекс Реденка
%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%20
Хотел Гранд хотел Велинград
%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
Хотел Хотел Лион Боровец
%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20-%20%D0%BA.%D0%BA.%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
Хотел Бутиков хотел Ива и Елена - к.к.Пампорово
%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0
Хотел Балнео хотел Роза
%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%A7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
Хотел Хотел Феста Чамкория
%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B0
Хотел Хотел Аспа Вила
%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5
Хотел Интерхотел Поморие
%D0%90%D0%A2%D0%90%20%D0%A1%D0%BF%D0%B0%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB
Хотел АТА Спа хотел
%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%A1%D1%8A%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
Хотел Хотел Сънсет Кошарица
%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%B8%20%D0%A1%D0%9F%D0%90
Хотел Армира хотел и СПА
Описание
Природен парк “Сините камъни”
ЗА ПРИРОДЕН ПАРК “СИНИТЕ КАМЪНИ”
Природен парк “Сините камъни” е обявен на 28.11.1980 г. с цел опазване на природните екосистеми, на специфичния ландшафт, на скалните образувания. Разположен е в Сливенската планина, която е част от Стара планина. Обхваща площ от 11380.8 ха. На запад, север и изток паркът е ограден от просторни гори, а на юг граничи с областния център гр. Сливен. Релефът е разнообразен, стръмен и силно разчленен. Северните склонове са стръмни, мъчнопроходими, обрасли с букови гори, а тези с южна компонента - прорязани от долове и оврази, урвести, без растителност.
Природен парк “Сините камъни” е известен с чистия въздух, специфичния горски климат, с разнообразните ландшафти. Сивосините до виолетово върхове Голяма и Малка Чаталка, Кутелка, Българка - най-високия в Източна Стара планина (1181 м), скалните феномени Халката, Кoмините, Куклите, Еньова булка, Калоянови кули, езерото в м.Карандила с неописуемите му есенно златисто-зелени багри са чудеса, които може да изгради само природата.
Посетителите на парка могат да се насладят на изворите Архангела, Кушбунар, Гунчов извор, водопадите Сини вир, Футула и други. Желаещите могат да отдъхнат в местностите Равна река, Харамията, Даула, Джендема под сенките на вековни дъбови и букови дървета, които някога са били подслон за юначни войводи, а сега около тях има изградени кътове за отдих.
Масивът “Сините камъни” е наречен през 1702 година от кримския султан Селим Герей Сливенските Алпи. Многобройните вирове, водопади, причудливи пещери, гъстите гори и недостъпните скали с множеството археологически паметници и исторически места определят Природния парк като място за многостранна туристическа, изследователска и образователна дейност.

ФЛОРА И ФАУНА
В пределите на Природния парк “Сините камъни” може да се открие изключително богато биоразнообразие. Растителните видове са над 1000, от които 44 са включени в Червената книга на България, като 37 - са редки и 7 - застрашени от изчезване. Ендимичният елемент е силно застъпен сред редките видове. С международен статус на защита са 6 вида. Някои от тях са: урумово лале (Tulipa urumoffii), нежен лопен (Verbascum humile), давидов мразовец (Colchicum davidovii ), персийски крайспорник (Cheilanthes persica), горска съсънка (Аnemone sylvestris).
Фауната също е многообразна. От безгръбначните видове 3 / 4 от разпространените в България пеперуди се срещат тук. От бръмбарите в парка могат да се видят еленовият рогач (Lucanus cervus), алпийската розалия (Rosalia alpina), златистия гъсеничар (Colosoma sycophantа) и др.
Гръбначната фауна е представена с над 240 вида, като 191 са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а в Червената книга на България са включени 45 вида. От тях 32 вида са застрашени от изчезване: шаран (Cyprinus carpio), смок мишкар (Elaphe longissima), видра (Lutra lutra), бухал (Bubo bubo), кръстат орел (Aquila heliaca), сокол скитник (Falco peregrinus), малък ястреб (Accipiter nisus) и др.
Наблюдават се често сърни (Capreolus capreolus), зайци (Lepus europaeus), невестулки (Mustela nivalis), диви котки (Felis sylvestris), по-рядко златки (Martes martes), пъстър пор (Vormela peregusna), благороден елен (Cervus elaphus). Близо 70% (176 вида) от биоразнообразието на Природен парк "Сините камъни" са представители на клас Птици (Aves). С най-голямо природозащитно значение са грабливите дневни и нощни птици - египетски лешояд, скален орел, кръстат орел, голям ястреб, белоопашат мишелов, бухал, розов пеликан, и др.

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Проучванията върху най-старата история по неоспорим начин доказват, че на територията на парка е имало заселници още през новокаменната епоха. В пещерата "Змееви дупки" са открити каменна брадва силно фрагментирана, но характерна керамика от V - ІІІ век пр.н.е., каменни калъпи за отливане на бронзови брадви, оръжия, украшения, оброчни плочки. На десетки места по Сините камъни могат да се видят руини от стари крепости, манастири, аязми, древни пътища. В м. Хисарлъка се намира археологическият резерват Туида - римска крепост от ІІІ - V век, а по поречието на р. Манастирска има останки от манастира "Св. Спас", по предание известен и като "Св. Св. Константин и Елена" - един от 24 - те манастири, строени през ХІІІ - ХІV век, известни като Сливенската малка Света гора. Ясни следи има и от аязмото в м.Селището, посветено на "Св.Тодор", от Кипиловската крепост над Моллова кория.
През 1834 година Добри Желязков Фабрикаджията изгражда в дефилето на Селишка река първата в България фабрика за сукно, където днес се помещава Национален музей на текстилната индустрия.

ТУРИЗЪМ
"Сините камъни" с кристални потоци, слънчеви поляни, пещери, гори, могъщо издигащи се скални зъбери, превърнати днес в парк предлага чудесни условия за туризъм и отдих. В курортен комплекс Карандила и в град Сливен има множество хотели и квартири.
В парка се предлагат туристически маршрути и програми, водачество на групи, организиране за децата на забавни и предизвикателни игри на открито, състезания, пленери, изучаване на флората и фауната, геоморфоложката структура. В Информационно Посетителският Център на парка могат да се закупят разнообразни информационно-рекламни материали.
Телефони: +359 895 582426
Уебсайт: http://bgglobe.net
Посещения: 69071
Галерия
Инфо
Тип: | Паркове |
Подобни обекти
Настаняване
Хотели
Къща за гости
Хижи
Балнеосанаториуми
Мотели
Вилни селища
Частни квартири
Ресторанти
Забележителности
Природни обекти
Исторически обекти
Музеи
Атракциони
Галерии
Инфраструктура
Хотелски комплекс “Тома”
Хотелски комплекс “Тома”
Сградата на комплекса e построена през 1856 година, като къща-конак на турския генерал от полски произход Садък Паша или...

Хотел -
Посещения: 15478 цени от 25 лв. още »
Екохотел “Жеравна”
Екохотел “Жеравна”
Екохотел “Жеравна” се намира в едноименното село, на 16 км от град Котел. Хотелът е типична реставрирана и...

Хотел -
Посещения: 23506 цени от 21 лв. още »
Хотелски комплекс “Национал”
Хотелски комплекс “Национал”
Разположен в архитектурния резерват в центъра на град Сливен, в къщата на Добри Желязков – Фабрикаджията, основател...

Хотел -
Посещения: 14262 още »
Къща за гости
Къща за гости "Кафенето на Димчо Кехая"- Жеравна
Къща за гости "Кафенето на Димчо Кехая"- Жеравна
Измежду всите къщи в Жеравна, най-личната е таз. Отдалеко се види – висока, белосана,нагласена. Посетиш ли я – нема...

Къща за гости
Посещения: 41771 още »
КОМПЛЕКС "ЧЕВЕРМЕТО"
КОМПЛЕКС "ЧЕВЕРМЕТО"
КЪЩА ЗА ГОСТИ

Къща за гости
Посещения: 2551 още »
Къща за гости "Събчеви"
Къща за гости "Събчеви"
Къщата се намира в старата част град Котел, в непосредствена близост до парк "Изворите". Това е място, където...

Къща за гости
Посещения: 1212 още »
Дани
Дани
Стара възрожденска къща в центъра на Жеравна. Идеалното място да се слеете с историята, да усетите мириса на...

Къща за гости
Посещения: 6962 още »
Къща за гости “Сава Купеца”
Къща за гости “Сава Купеца”
Kъща за гости "Сава Купец" е изградена в късновъзрожденски стил и е една от най-големите къщи в селото.

Къща за гости
Посещения: 17710 още »
Къща за гости “Къщата с лозницата”
Къща за гости “Къщата с лозницата”
Вървейки по тесните калдъръмени улички на Жеравна и любувайки се на красивата жеравненска архитектура, ще откриете...

Къща за гости
Посещения: 39711 цени от 18 лв. още »
Къща за гости "NIKO"
Къща за гости "NIKO"
NIKO е двуетажна сграда отговаряща на всички съвременни изисквания и стандарти

Къща за гости
Посещения: 7057 още »
ИВАНОВАТА КЪЩА
ИВАНОВАТА КЪЩА
Къщата се състой от три тройни стай,три двойни и два апартамента за по четири човека .За гостите имаме и панорамна...

Къща за гости
Посещения: 7225 още »
Вилни селища
Хотелски комплекс “Златна Ореша”
Хотелски комплекс “Златна Ореша”
Намира се в село Жеравна. Разположен е в красив, потънал в зеленина двор. Къщите са дървени, двуетажни и пренасят в...

Вилно селище
Посещения: 41272 цени от 12 лв. още »
Търсене

Цена от: Цена до:

Търсене - Настаняване

Търсене - Оферти за настаняване


Търсене - Оферти от агенции
       
Полезно Времето с BG Globe